sedanjost

Na pobočju hriba se razprostira samotna kmetija, s 30 ha pašnikov in gozdov. Leži na 845 metrih nadmorske višine. Teče drugo desetletje kmetovanja na ekološki način. Pri nas se pasejo krave pasme limuzin, predejo mačke, z repom pa maha psiček Marley. 

preteklost

Bližnja rapalska meja je s svojimi preprekami spodbujala iznajdljivost tukajšnjih kmetov. Prvi zapisi o kmetiji segajo v leto 1560. V preteklosti sta pomagala preživeti lastna kovačija in elektrarna.

V preteklih letih smo poleg kmetijske dejavnosti obdelovali les, kasneje pa kovino. Za potrebe obdelave lesa je bil na kmetiji izgrajena delavnica. 

Zaradi pogojev dela se je dejavnost obdelave kovin preselila, prostoru pa smo dali nov namen.